Όπως είναι γνωστό, υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές στα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα όσον αφορά τα υγειό-προστατευτικά συστατικά τους που περιέχουν τα διάφορα είδη.

Αυτές οι διαφορές δεν οφείλονται μόνο σε γενετικά κριτήρια αλλά σε μεγάλο βαθμό στον τρόπο και τη διαδικασία παραγωγής του ελαιολάδου. Η ποιότητα του ελαιολάδου επηρεάζεται αρκετά από πολλούς παράγοντες που επιδρούν ακόμη και κατά το στάδιο ανάπτυξης του καρπού κατά την επαφή του με παράσιτα, μικροοργανισμούς, υγρασία, οξυγόνο, έντονο φως, θερμοκρασία και προσδιορίζεται με την μέτρηση ορισμένων φυσικοχημικών παραμέτρων όπως η οξύτητα, ο αριθμός υπεροξειδίων και η απορρόφηση στο υπεριώδες.

Τα κριτήρια ποιότητας ελαιολάδου έχουν σαν βάση τους την οικολογική παραγωγή ελαιολάδου καθώς και την οικολογική καλλιέργεια. Η εφαρμογή πρακτικών για την παραγωγή ελαιολάδου μέσω πιστοποιημένων συστημάτων διαχείρισης, όταν συνδυάζεται με σωστούς συλλεκτικούς χειρισμούς, είναι δυνατόν να δώσει ένα σωστό προϊόν που εναρμονίζεται πλήρως με τα κριτήρια ποιότητας ελαιολάδου.

Παρακάτω περιγράφονται τα βασικά σημεία που πρέπει να προσέξει κάποιος για την επιλογή του ελαιολάδου.

1. Κατηγορίες ελαιολάδου
2. Χαρακτηριστικά ελαιολάδου (Λιπαρά Οξέα, Στερόλες)
3. Διαθρεπτική επισήμανση παρθένου ελαιολάδου

Για τις αναλύσεις μας, συνεργαζόμαστε με το εργαστήριο του Ελληνικού γεωργικού οργανισμού «Δήμητρα», Τμήμα Ελαίας & Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας-Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Ελαιολάδου.

Ανάλυση δείγματος

Πιστοποιητικά ανάλυσης ελαιολάδου


Certifications of Analisys