Μπουφίδης Μάριος

Account Manager

  • Τηλ.: (+30) 210 3800 902
  • Φαξ : (+30) 210 3800 931
  • Κιν : -
  • E-mail: sales@iamosoil.gr